E-mail: kontakt@mochmcars.se

Fler lastbilar kör med biodiesel

Regeringen föreslår en högre iblandning av biodrivmedel i bensin och diesel, något som inte ska göra körningen dyrare men kan skapa problem för bensinbilsägare – och detta ska minska utsläppen, något redan görs tack vare att allt fler lastbilar väljer biodiesel.

”Biodiesel – ett samlingsnamn för flytande biobränslen som kan tillsättas, blandas med eller användas direkt som transportdiesel. Utgörs i Sverige idag framför allt av HVO och FAME och omfattar såväl rena drivmedel som de volymer som låginblandas i fossil diesel.” läs mer här.

15740348--Allt fler lastbilar kör med biodiesel och det har resulterat i att vissa åkerier har lyckats att minska sina utsläpp med hela 80-90 procent. Och på det stora hela har utsläppen av den tunga yrkestrafiken minskat med 11 procent 2016 och sedan man började byta till miljövänligare bränslen år 2011 är nedgången på hela 24 procent. Och visst finns det många olika sorters bränslen att välja bland. Till Skövde Nyheter säger till exempel EA åkeris VD Stefan Nyman att man i flera års tid tittat efter alternativa bränslen då många av deras kunder önskat miljövänligare transporter. Självklart också med bakgrund av sina egna CO2-mål. Men transportbranschen är snart inte ensamma om att vända blicken mot biodiesel och alternativa bränslen med mindre miljöpåverkan – nu föreslår nämligen regeringen att man ska blanda i mer biodrivmedel i bensin och diesel, något som fått positiv respons från både bensinbolag och miljörörelser.

Regeringen vill dra ner på utsläppen

Något som Svenska Dagbladet skriver om är att regeringen nu kommit med ett förslag som ska gynna användningen av biodrivmedel utan att göra det dyrare för bilägaren. Vad man föreslår är nämligen en reduktionsplikt vilken kommer innebära, med start 2018, att bensinbolagen gradvis måste blanda i mer biodrivmedel i sin bensin och sin diesel. Detta för att nå målet om att vid år 2030 att hälften av varje liter bensin och diesel som säljs ska vara biodrivmedel – något som kan vara världens hittills mest ambitiösa reduktionsplikt. Likaså föreslår man att vissa biodrivmedel ska vara fria från skatt och att den skatt som idag finns för vissa ska plockas bort. Detta ska heller inte göra det dyrare att ha bil, däremot kan det bli mörkt för bensinbilen i framtiden. Många bensinbilar klarar nämligen inte att köras med en bensinblandning utan slukar endast bensin – så snart kanske vi inte har kvar bensindrivna bilar.